MS Tømrer og Tækkefirma

MS tømrer og Tækkefirma ApS logo

MS Tømrer og Tækkefirma

Stråtages holdbarhed

Gammelt slidt stråtag

Som et hver andet tag eller del af en bygning, så vil det med årene blive slidt og gå i forfald. Dette gælder for tegl, beton, pap og stråtag. Holdbarheden varierer meget alt efter materiale, kvalitet, håndværk og vedligeholdelse. Disse fire faktorer spiller en stor rolle for hvor længe dit stråtag kan holde tæt i alt slags vejr.

På billedet kan man se et gammel stråtag med over 50 års levetid. Det er utrolig slidt, og ikke særlig godt vedligeholdt. Det er utæt og utrolig eksponeret for stormskader.

Gammelt slidt stråtag
Slidt stråtag med mos

Nedrivning af gammelt stråtag

Vi hjælper gerne med at få det gamle stråtag revet ned og kørt væk forsvarligt.

Inden et ny tag kan komme på, må det gamle stråtag ned. Det har vi også god erfaring med og tager en fast m2 pris for arbejdet. Du skal ikke sørge for noget. Vi har alt der skal bruges til opgaven, og vi kører de gamle strå væk på forsvarlig vis. Kontakt os gerne hvis vi skal hjælpe dig med at nedrive dit gamle slidte stråtag. 

Du kan også se priseksempler på vores ydelser og services her.

Stråtag materiale og kvalitet

På stråtage bruges naturmaterialet strå og kvaliteten af stråene spiller en stor rolle. Hvert år bliver stråene høstet på specifikke tidspunkter og i den rette højde for at opnå den bedste kvalitet. Det er ikke helt ligegyldigt hvordan høsten foregår og hvilket forarbejder der er gjort, da det har stor indflydelse på holdbarheden af det tækket tag.
MS Tømrer og Tækkefirma kender til de helt rigtige forholdsregler ved udvælgelsen af de bedste strå, og bruger forskellige metoder for at sikre sig de bedst mulige materialer. Faktorer såsom stråtykkelse, sprødhed og farver er en stor del af denne proces. Det kan give et godt indblik i stråenes kvalitet og om de kan bruges til et stærkt stråtag.

Geografi er også en vigtig faktor da strå variere i kvalitet igennem landsdelene, og i forskellige lande. MS Tømrer og Tækkefirma har meget erfaring med strå fra Randers Fjord, men har også arbejdet med materiale fra andre verdensdele. Heriblandt Kina og Polen. I nogle tilfælde kan kunder have specielle ønsker til eksempelvis farver eller tykkelse, og her er det godt at have et bredt kendskab til strå og kvaliteten fra forskellige steder.

Stråtag vedligeholdelse

Om end du har et nyt stråtag eller et gammelt, så anbefaler vi altid god og omhyggelig vedligeholdelse. Det er med til at sikre dit tags holdbarhed i mange år frem, og et smukt udtryk i alle årene. Vedligeholdelse af stråtag indebærer bla. alge- og mosbehandlinger, reparationer fra stormskader eller ved eksempelvis mårhuller.

Det er vigtigt at tage fat om problemerne fra starten da skaderne oftest bare udvikler sig og bliver større. Som eksempel anbefaler vi algebehandlinger årligt fordi det vedligeholder taget, giver det længere levetid og så forbliver det rent og pænt samtidig. Kontakt os hvis du har spørgsmål til behandling af dit stråtag.

Du kan også læse yderligere i Tækkelaugets vejledninger om vedligeholdelse af stråtag, som kan downloads i PDF hos Dansk Industri lige her.

Rensning af stråtag for mos og alger
Rensning af alger og mos på gammelt stråtag

Tilskud til nyt stråtag

Der findes i øjeblikket ikke tilskudspuljer til renovering af stråtage på private hjem. Nogle ville mene at grundet stråtages evne til forbedre isoleringen i huset, at det hørte til i en energipulje. Men det vi med sikkerhed kan sige er det kun fredet bygninger der kan opnå en form for tilskud til renovering og bevaring af det stråtag som bygningen originalt er opført med.